+358 40 152 6501 info@helsinginkotifysio.fi

Ofta frågade frågor

Ofta frågade frågor

 

 

Jag har en fysioterapiremiss, hur fungerar det?

Läkaren skriver en fysioterapiremiss ifall ni har behov av fysioterapi. Med fysioterapiremissen får ni ersättning från FPA för våra besök. Ifall remissen beviljar till hembesök är ersättningen för 45 minuter 11€. Vi sköter allt pappersarbete så länge ni har ett ikraftvarande FPA-kort och tillhandahåller oss med fysioterapiremissen.

Kan man få fysioterapi utan läkarremiss?

Ja. I så fall betalar ni själva kostnaden för fysioterpin och får ingen ersättning av FPA.

Vad kostar ett besök och hur fungerar faktureringen?

Vårt första besök är alltid gratis där vi kartlägger och går igenom behoven för Er fysioterapi. Ifall vi tillsammans kommer fram till att Ni skulle dra nytta av fysioterapi bokar vi in nästa tid. Ett besök kostar 56€ + reseersättning, som är mellan 6€ och 19 € beroende på var ni bor. Vi kommer tillsamman överens om hur ni vill sköta faktureringen, om det så skall vara t.ex. efter 4 besök, månadsvis eller efter avslutad remiss.

Hur ofta är det bra att ha fysioterapi?

Beroende på klientens tillstånd bestämmer vi tillsamman mängden fysioterapi. T.ex. i akutskedet är det bra med flera besök i veckan och för upprätthållande syfte kan en gång i veckan räcka.

Har grundsjukdomen någon inverkan?

Vissa grundsjukdomar kan ha en inverkan på hur fysioterapin ser ut, effekten eller hur ofta man bör ha fysioterapi. Vi tar alltid i beaktande klientens helhetstillstånd och planerar fysioterapin efter det. Vid behov konsulterar vi läkaren.

Har ni fysioterapimottagning?

Vi har också en mottagning i Munksnäs. Hör av dig för tidsbokning.

När rekommenderas fysioterapi?

Med hjälp av fysioterapi kan man förbättra och motverka många sjukdomar och skador. T.ex. Stöd och rörelseorgansproblem, artros och förslitningar, problematik efter operationer, Stroke, Parkinson, Alzheimer, MS, balanssvårigheter, övervikt osv.

Gör ni massage?

Ja, vi gör massage och andra manuella behandlingar. Vi tar med oss allt som behövs för behandligen för ett hembesök eller exempevis arbetsplatsbesök.