+358 40 152 6501 info@helsinginkotifysio.fi

Fysioterapi på servicehus, sjukhus och äldreboende

Fysioterapi på servicehus, sjukhus och äldreboende

 

Helsingfors Hemfysio gör individuella fysioterapibesök på servicehus, sjukhus, äldreboende och på andra vårdinstanser. Boende på servicehus och på äldreboenden främjas av individuell handledning och rehabilitering, samt gruppaktiviteter, som vi erbjuder i form av t.ex. stolgymnastikgrupper. Speciellt vid fysioterapibesöken till servicehus och sjukhus får de äldre och minnessjuka möjlighet att fortsätta motionera och få glädje och möjlighet till social samvaro i sin vardag.

 

Hur Helsingfors Hemfysios verksamhetsmodell skiljer sig från den traditionella verksamhetsmodellen

 

Vårt mål är att så många som möjligt kan få fysioterapi, eftersom så manga får stor nytta av det. Detta vill vi möjliggöra genom att göra hembesök. Genom hembesök i de olika boendeformerna kan de äldre få fysioterapi för upprätthållande av funktionsförmågan, fysioterapi för underlättande av vården och rehabilitering efter t.ex. fall, olyckshändelse eller efter blodcirkulationsstörningar i hjärnan. En person med en minnessjukdom eller någon annan sjukdom kan ha svårt att ta sig till fysioterapimottagningen, därför erbjuder vi hembesök. Då kan personen i behov av rehabilitering fokusera sin energi och sina resurser på själva fysioterapin och rehabiliteringen och få möjligast stor nytta och glädje av den.

Fysioterapeuten planerar besöken individuellt på basen av personens bakgrund och funktionsförmåga. Besöken planeras i samarbete med anhöriga och med vårdpersonal, ifall personens hälsotillstånd fordrar detta. Genom hembesök drar personen inte endast nytta av den effektiva träningen och rehabilitering utom får också möjlighet för social samvaro och glädje i vardagen. Då kan måendet förbättras helhetligt. Fysioterapi på servicehus, sjukhus och äldreboende kan fås både med läkarremiss eller utan remiss. Med läkarremiss kan man få KELA ersättning. Vi lägger inte till hembesökstillägg, den finns redan insatt i priset.

 

Vem främjas av fysioterapi

 

Fysioterapi behövs och ger nytta i många olika situationer och i många olika fall. Fysioterapin strävar efter att återge, upprätthålla och förbättra den fysiska och psykiska funktionsförmågan. Fysioterapi behövs t.ex. vid olika sjukdomar, efter olycksfall, före- och efter operationer, samt vid störningar och smärta i stöd- och rörelseorganen. Fysioterapin hjälper till med att upprätthålla funktionsförmågan och understöda självständigheten i att klara sig fysiskt. Olika fysioterapeutiska metoder som kan användas är bl.a. övningar som stärker muskulaturen, stärker kroppskontrollen, förbättrar balansen och rörligheten, hjälper till att slappna av, spel, utomhusaktiviteter, hjärnjumppa osv. Helsingfors Hemfysio strävar efter att göra personen aktiv i sin egen rehabilitering och ge positiva upplevelser och känsla av att lyckas.

Vill du veta mer om fysioterapins möjligheter för dig eller för din anhöriga? Ta kontakt! 

Vi kommer alltid på ett kostnadsfritt kartläggningsbesök. Vi går igenom nuläget och gör test för funktionsförmågan och sätter tillsammans upp vårdplanen och målsättningar för fysioterapin. Vi strävar efter att sköta om praktistka saker så smidigt som möjligt för både kunden och anhöriga. 

Ring +358 40 152 6501 eller fyll i nedanstående blanketten så kontaktar vi dig så fort som möjligt.