+358 40 152 6501 info@helsinginkotifysio.fi

Fpa ersättning av fysioterapi

Fpa ersättning av fysioterapi

Fpa ersätter en del av kostnaderna för behandlingar och undersökningar, t.ex. fysioterapi, som föreskrivs av offentliga vårdens läkare eller en privat läkare. Ersättningen är inte mer än beloppet av taxan och storleken av taxan är tidsbaserad. Ni kan läsa mer om ersättningarna på: https://www.kela.fi/fysioterapia1

Du kan också fråga om ersättningsbeloppet direkt av Helsingfors Hemfysio. För att få Fpa ersättningen bör du tillhöra Fpas sjukförsäkringskassa. Detta kan du bevisa genom till exempel ett giltigt FPA-kort.

För att få Fpa ersättningen fordras det att behandlingen eller fysioterapin slutförs inom ett år efter att läkaren har skrivit fysioterapiremissen. Läkaren kan också skriva en fysioterapiremiss med flera behandlingsgånger och då måste gångerna slutföras inom ett år av remissens undertecknande. Fysioterapin kan också genomföras som hembesök, då bör remissen innehålla en hänvisning till behovet av hembaserade besök, till exempel med hänvisning till kundens funktionsförmåga. Man kan också få Fpa ersättning för resekostnaderna.

Exempel: Ett 45-minuters fysioterapihembesök kostar 56 euro. Fpa ersätter 9 euro av en 45-minuters fysioterapibehandling. Resekostnaderna är 5 euro per riktning och de läggs till besökspriset. Av dessa är rese-ersättning 1 euro/riktning. Allt som allt ersätter Fpa 11 euro för fysioterapibesöket och kunden betalar 55 euro.

Helsingfors Hemfysio har kommit överens med Fpa om direktersättning, vilket innebär att ersättningen automatiskt kommer att dras av slutsumman/från räkningen och kunden betalar bara sin egen andel. På detta sätt undviker kunden sökprocessen för ersättningen.