+358 40 152 6501 info@helsinginkotifysio.fi

Lonkkamurtumia hoidetaan operatiivisesti noin 6000 vuosittain Suomessa. Lonkkamurtuman riski kasvaa ikääntyneillä ja useimmiten niitä tapahtuu sisätiloissa, kaatumisen seurauksena.

Lonkkamurtumat ovat muistisairauksien, aivoverenkiertohäiriöiden ja muiden neurologisten sairauksien ohella yksi suurimpia toimintakykyä rapauttavia tekijöitä. Lonkkamurtuma voi johtaa liikuntakyvyn heikentymiseen ja avuntarpeen kasvuun.

 

Lonkkamurtuman riskitekijöitä

Riskitekijöitä lonkkamurtumalle ovat osteoporoosi eli luun haurastuminen, ikä, kaatumiset, aiemmat murtumat, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja huono näkö. Myös huonolla ravitsemuksella, tupakoinnilla, alkoholin käytöllä ja muilla sairauksilla, kuten Parkinsonin taudilla tai Alzheimerin taudilla on riskiä suurentava vaikutus.

Jos lonkkamurtuman jälkeen kuntoutus ei ole riittävän tehokas, jää potilaan toimintakyky usein heikommaksi kuin ennen murtumaa. Tärkeintä olisi kuitenkin ennaltaehkäistä lonkkamurtumien ilmaantuvuutta ja tehokkaimpia keinoja siihen ovat perussairauksien tunnistaminen ja niiden hyvä hoitotasapaino, fyysisen aktiivisuuden ylläpito tai lisääminen, kaatumisten ehkäisy, osteoporoosin ehkäisy ja hoito sekä ravitsemuksesta huolehtiminen.

Huomiota tulee kiinnittää myös aikaisempiin murtumiin ja kaatumisiin ja pyrkiä vaikuttamaan henkilön toimintakykyyn niin, että tapaturmavaaraa pienennetään esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn harjoittamisen kautta sekä arvioimalla tarve kävelyn apuvälineisiin ja muihin apuvälineisiin, kuten lonkkasuojaimiin.

Lonkkamurtumien ennaltaehkäisy fysioterapian kotikäynnin avulla

Tehokkaimpia keinoja ennaltaehkäistä lonkkamurtumariskiä on fyysisen aktiviteetin lisääminen, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä kävelyn harjoittaminen esimerkiksi aiheeseen perehtyneen fysioterapeutin avulla. Helsingin Kotifysiossa teemme jatkuvaa ennaltaehkäisevää työtä ylläpitämällä ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä lukuisissa palvelutaloissa ja kotikäynnein.

Asiakkaamme hyötyvät yksilöllisestä harjoittelusta terapeutin valvonnassa sekä ryhmäkuntoutuksesta. Jos murtuma on kuitenkin päässyt tapahtumaan, voimme olla avuksi myös sen jälkeen aloittamalla tehokas kuntoutus yksilöllisesti potilaan asuinpaikassa fysioterapian kotikäyntinä. Huolehdimme murtumapotilaan mobilisoinnista niin että verenkierto säilyy hyvänä ja potilas pääsee turvallisesti jalkeille ja kuntoutuu progressiivisen harjoittelun avulla.  Annamme ohjeita myös omaisille sekä asuinpaikan hoitohenkilöstölle tarvittaessa.

 

Lonkkamurtumat ja tekonivelleikkaukset

Joskus lonkkamurtumat johtavat tekonivelleikkaukseen. Tekonivelleikkauksia tehdään myös hoitona lonkan nivelrikon sekä synnynnäisten lonkkavammojen ja kasvuhäiriöiden sekä reumatautien yhteydessä, noin 9000 vuodessa.

Lonkan tekonivelleikkausta edeltävästi on tärkeää pitää lonkan alueen ja alaraajan lihasvoima hyvänä sekä liikkua mahdollisimman paljon kivun sallimissa rajoissa, jotta toipuminen olisi tehokkaampaa. Tekonivelleikkauksen jälkeen sairaalassa annetaan ensimmäiset fysioterapeutin ohjeet liikunnan ja liikkumisen aloittamiseen. Uudessa tilanteessa leikkauksen jälkeen, vieraassa ympäristössä kaikki ohjeet eivät kuitenkaan jää mieleen, joten fysioterapiaa on hyvä jatkaa kotioloissa.

Kokemuksemme mukaan leikatun lonkan käyttäminen ja liikkuminen yleensä tuntuvat usein toipilaista epävarmoilta. Kotiutumisen jälkeen saattaa herätä kysymyksiä liikuntaan liittyen ja toipuminen voi tuntua hitaalta. Näissä asioissa kotikäynnille tuleva fysioterapeutti voi antaa oman arvionsa sekä ohjata liikkumista turvalliselle ja tehokkaalle tasolle. Myös arven hoito voi vaatia ohjeistusta ja käsittelyä, missä fysioterapeutti auttaa.

Lue lisää fysioterapiasta

Iäkkäiden toimintakyky

Hyvä toimintakyky on laadukkaan elämän rakennusaine myös iäkkäänä. Toimintakykyinen väestö on yhteiskunnan kivijalka. Toimintakykyä voi kuvata tasapainotilana ihmisen kykyjen, tavoitteiden ja elin- ja toimintaympäristön välillä. Toimintakykymme mahdollistaa meille...

Auttaako liikunta minua elämään pitempään?

Liikuntaa käytetään terveydenhuollossa sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Mitä enemmän liikuntaa on tutkittu, sitä selvemmäksi on käynyt muutama asia: liikunta pitää yllä terveyttä ja kykyä suoriutua jokapäiväisistä toimista, mikäli liikunta on säännöllistä ja...

Onko sinulla tai tuttavallasi operoitu lonkka? 

Kysy rohkeasti neuvoa Helsingin Kotifysiolta! Voimme tehdä myös maksuttoman kartoituskäynnin ja sopia yhdessä kuntoutuksesta! Ota olla olevalla lomakkeella yhteyttä niin katsotaan miten voimme auttaa.